van hard en moet
naar hart en moed

Teamcoaching

De aanleiding om begeleiding aan een teamcoach te vragen is verschillend. Het ene team stelt vast dat er moeizaam vergaderd wordt. Een ander team is ontevreden over de betrokkenheid van de meeste teamleden, de spirit van vroeger is er niet meer.
Weer een ander team staat onder te hoge druk en ervaart hoe teamleden het niet volhouden. Ook kan er sprake zijn van externe stress, b.v. de sluiting van een afdeling of bedrijf door teruglopende resultaten.

Als teamcoach onderzoekt Margje Duursma wat er aan de hand is, welke patronen ingeslepen zijn in het doen en laten van de teamleider en de teamleden. Ze leert teamleden elkaar professionele feedback te geven, de teamleider aan te spreken op zijn rol. Omgekeerd leert de teamleider zijn leiderschap zo in te vullen dat de teamleden en de teamleider effectiever en efficiënter kunnen samenwerken.

Margje Duursma hanteert de stelling "Hard op de zaak en zacht op de mens" en is er van overtuigd dat goede resultaten pas tot stand kunnen komen als de (werk-)relaties goed zijn.

MARGJE DUURSMA - communicatie en coaching