Privacy- en cookieverklaring

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

Margje Duursma, communicatie en coaching

De Volharding 3
8561 KE  Balk

Mobiel: 0654 966 087
KvK nr: 30128077
BTW-id: NL001262745B82

www.margjeduursma.nl is een website van Margje Duursma, communicatie en coaching, hierna te noemen: MDcc.

UW PRIVACY

Persoonsgegevens die worden verwerkt

MDcc kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten en/of omdat u deze zelf via e-mail of bij het invullen van een contactformulier op de website verstrekt.

MDcc kan de volgende persoonsgegevens verwerken via het contactformulier op de website:

  • Aanhef
  • Naam
  • Telefoonnummer
  • E-mail adres

Waarom MDcc gegevens nodig heeft

MDcc verwerkt uw persoonsgegevens om per e-mail of telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt.
Daarnaast kan MDcc uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang MDcc gegevens bewaart

MDcc bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

MDcc verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van MDcc, sluit MDcc een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
MDcc blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

MDcc en andere websites

Op onze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op deze andere websites. MDcc is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites met uw persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

In kaart brengen van websitebezoek

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder de dag van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. MDcc gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar . MDcc zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

MDcc neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via of 0654 966 087.

COOKIE BELEID

Gebruik van cookies

Op de website wordt alleen gebruik gemaakt van first party cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van de website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.
First party cookies ook wel genaamd functionele cookies zijn cookies die de site zelf installeert en aanspreekt. Deze zijn nodig om de site te laten functioneren en slaan geen persoonlijke of traceerbare gegevens op.
Third-party cookies worden door derden zoals adverteerders geplaatst. De adverteerders willen u herkennen als u van website naar website gaat. Beetje bij beetje sprokkelen zij al doende informatie over u bij elkaar. Daarmee maken zij profielen aan. Een gevolg van dit 'volgen' is dat u bijvoorbeeld advertenties ziet verschijnen van producten die u eerder op een andere website hebt bekeken. Deze cookies worden ook tracking cookies genoemd omdat ze bezoekers letterlijk volgen.

MDcc maakt uitdrukkelijk geen gebruik van third party cookies.

Omdat MDcc alleen gebruik maakt van first party cookies hoeft MDcc hier geen toestemming voor te vragen.

Google Analytics

MDcc maakt ook gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan MDcc te kunnen verstrekken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. MDcc heeft hier geen invloed op.

MDcc heeft Google geen toestemming gegeven om verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Social media

Op de website worden alleen links naar sociale netwerken als LinkedIn en Twitter gebruikt waar geen cookies voor nodig zijn. Wij gebruiken geen buttons om webpagina's te kunnen promoten of delen op sociale netwerken.

Laatst gewijzigd: 27 september 2021

MARGJE DUURSMA - communicatie en coaching