van hard en moet
naar hart en moed

Coaching

Het coachen van mensen, van medewerker tot directeur, neemt in het werk van Margje Duursma een belangrijke plaats in. Coaching is een waardevolle vorm van begeleiden.

Als coach sluit Margje aan bij de vraag van de gecoachte en doet dat zonder te adviseren en zonder te oordelen. Haar vakmanschap is te herkennen aan de juiste vraag op het juiste moment. Zij werkt zowel analytisch als systemisch. De gecoachte wordt zich bewuster van zijn of haar situatie en kan daar naar keuze wel of geen actie op ondernemen.

Het leggen van verbindingen, bewustwording en ontwikkeling zijn peilers bij het coachen. Echte aandacht en respect zijn voor Margje Duursma belangrijke waarden van waar uit ze werkt. Margje Duursma is NOBCO/EMCC Master Coach. NOBCO is de Nederlandse Orde van Beroepscoaches en EMCC de European Mentoring & Coaching Council.

MARGJE DUURSMA - communicatie en coaching